Nandikund Trek - Images Thru My Lenses

Sunrise comes to the Goddess ( Mt Nanda Devi )