Goa mesmerises..... - Images Thru My Lenses

looking through the frame towards coastline ..